Klik hieronder voor:
Foto rapportage
In de media
Artikel Diemer Nieuws (pdf)
Artikel 23 april Diemer Nieuws (pdf)


Deze foto-impressie is een overzicht van de opening, alle locaties en de feestelijke afsluiting. Hier ziet u wat men van de locaties heeft gemaakt om bezoekers te trakteren op kunst. Sommige kunstenaars moesten een hele verbouwing doen om er een mooie expositie van te maken. Het was goed geslaagd! Chapeau.
 
 

Hier ziet u een
foto-rapportage van de kunstroute 2009

Foto's: Ina Ritsma
nagezonden foto's:
Afra Laan
Anneke van Schoor

 

 
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
 
 
21 22 23 24
 
 
25 26 27 28
29 30 31 32
 
 
33 34 35 36
37 38 39 40
   
 
41 42 43 44
   
 
45 46 47 48
   
 
49 50 51 52
53 54 55 56
   
 
57 58 59 60
   
 
61 62 63 64
   
 
65 66 67 68
69 70 71 72
73 74 75 76  
77 78 89 80  
 

 

 

 

 

 

 
81 82 53  
   
 
84 85 86 Alle kunstenaars na
2 druk bezochte dagen terug in het gemeentehuis om na te praten en ervaringen uit te wisselen.
   
 
87 88